* Στις αναγραφόμενες τιμές προστίθεται ο ΦΠΑ

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Β.Ε.Ε.


  • MASK SMART
  • Division Feeder
  • Double Polystyrene Beehive of 20 Frames
  • Propolis Collector (495X415)
  • DOUBLE WOODEN BEEHIVE COMPLE (LANGSTROTH)
  • HIVE BARROW
  • Electric Knife
  • Feeder Plastic Ceilling 1 Kg
  • Electric Wire Embedder 40 Watt