/ ΠΥΡΟΣΦΡΑΓΙΣΗ / ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΥΡΟΣΦΡΑΓΙΔΑΣ /

ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΥΡΟΣΦΡΑΓΙΔΑΣ. 

Αριθμοί πυροσφραγίδας νέας γενιάς. Πυροσφραγίζουν πιο βαθιά με αποτέλεσμα να μένει σταθερό. 

Διαθέσιμοι Αριθμοί: E, L, /, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.