/ ΚΥΨΕΛΕΣ / ΚΥΨΕΛΕΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ /

ΚΥΨΕΛΕΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ

Κυψέλη Πολυεστερίνης Διπλή 20 Πλαισίων, Χωρίς Πλαίσια (Ασυναρμολόγητη)

Η κυψέλη πολυεστερίνης πλεονεκτεί στα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 1. Το χειμώνα έχει θερμομόνωση δημιο..

Κυψελίδιο Πολυεστερίνης 6 Πλαισίων, Χωρίς Πλαίσια (Ασυναρμολόγητο)

Κυψελίδιο Πολυεστερίνης 6 Πλαισίων χωρίς πλαίσια, Ασυναρμολόγητο. Περιλαμβάνει εμβρυοθάλαμο 6 πλαισί..